ขายหรือซื้อผลิตภัณฑ์ / ธุรกิจใด ๆ ในประเทศไทย, โพสต์โฆษณาฟรี

Service Ad Listing

Investors Seeks Serious,Profitable Projects for Investment


Thai 0.00

Investors Seeks Serious,Profitable Projects for Investment

Other-Business
lutusplusinvesment
Bangkok, Bangkok, Thailand
+66-655-5243-36
1/24/2020 4:34:46 PM
We are searching for business opportunities within the Middle East, Gulf, Central Asia, Europe, Eurasia, North, and Central America, Canada, etc But the following countries are of more interest to us: United Arab Emirates, Turkey, Qatar, Oman, Saudi Arabia, Afghanistan, Turkmenistan, Kuwait, India, etc Some both individual and cooperate investments are of interest to us and interested in investing in the following: Companies, Departmental stores, Hypermarket, Supermarket, Shopping Malls, Restaurant, Shipping /Logistics, Gas, Transportation, Petrol, Oil, and Gas, Gold Diamond, Jewelry, Medical/Health Care, Real Estate, Construction ETC Any other income-generating business not mentioned in my list above is also welcomed. N/B Please I need serious inquiries only no middlemen, no agents, no brokers and no time wasters I want to contact with business owners, CEO or entrepreneurs.
Investors Seeks Serious,Profitable Projects for Investment

0 Reviews

Give Star Rating for this Ad, Add Review/Comment