ขายหรือซื้อผลิตภัณฑ์ / ธุรกิจใด ๆ ในประเทศไทย, โพสต์โฆษณาฟรี

Furniture Ads Listing

We Are Providers of Loan via bg, sblc,lc, bank draft/Cash


USD 1000000.00

We Are Providers of Loan via bg, sblc,lc, bank draft/Cash

Home-Decor
New
fred mappers
Bangkok, Bangkok, Thailand
07761226673
8/5/2020 5:55:14 AM
Finding a genuine provider of financial instrument is very challenging but we are certified Financial Instrument providers in United Kingdom. Presently, we only focus on BG/SBLC for Lease and Sale transactions. However, our Lease BG/SBLC is 6+2% and Sale at 40+2%. Should you find this interesting and acceptable? Kindly, contact us and we shall review and respond with draft Contract/MOU within 48hrs maximum. Please request for full procedure details if interested. For further inquiry contact: Regards. Fred Mappers.
We Are Providers of Loan via bg, sblc,lc, bank draft/Cash

0 Reviews

Give Star Rating for this Ad, Add Review/Comment